:

Hvad er et forsamlingshus?

Índice:

 1. Hvad er et forsamlingshus?
 2. Hvor meget koster det at leje forsamlingshus?
 3. Er Forsamlingshus offentlig?
 4. Hvem ejer et forsamlingshus?
 5. Hvor mange forsamlingshuse er der i Danmark?
 6. Er et forsamlingshus en forening?
 7. Hvor mange penge må en forening have?
 8. Kan man få løn i en forening?
 9. Hvem hæfter for gæld i en forening?
 10. Er godtgørelse skattefri?
 11. Hvor meget må man tjene som honorar?
 12. Hvordan hæfter ejeren for gælden i virksomheden?
 13. Hvor meget må man få i godtgørelse?
 14. Er godtgørelse løn?
 15. Er et honorar skattefrit?

Hvad er et forsamlingshus?

Forsamlingshus, lokalt andels- eller foreningsejet fælleshus, der af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse udlejes til mangfoldige formål; gennem generationer et karakteristisk element i dansk landbokultur. I Danmark findes ca. 1300 forsamlingshuse (1995).

Hvor meget koster det at leje forsamlingshus?

Hele huset: 2.500,00 kr. Lille sal: 1.150,00 kr. Oprydning dagen efter til kl 17.00: 900,00 kr. Hele huset: 2.000,00 kr.

Er Forsamlingshus offentlig?

Der er i loven givet følgende definition af et forsamlingshus: »Ved forsamlingshus skal forstås en bygning, der er bestemt til og hovedsagelig benyttes til afholdelse af møder af politisk, religiøs og oplysende karakter, og hvor til der er offentlig adgang. «

Hvem ejer et forsamlingshus?

Ejerformen er typisk via en forening eller selvejende institution. Tidligere var en del forsamlingshuse private interessentskaber. Mange forsamlingshuse har en anstrengt økonomi og er afhængige af hyppig udlejning til udefra kommende, private fester.

Hvor mange forsamlingshuse er der i Danmark?

Næsten 40 pct. af de danske forsamlingshuse står overfor en større renovering, fordi rammerne er slidte og utidssvarende. I 1950 var der omkring 1600 forsamlingshuse – i dag er der knapt 800 tilbage.

Er et forsamlingshus en forening?

Ejerformen er typisk via en forening eller selvejende institution. Tidligere var en del forsamlingshuse private interessentskaber. Mange forsamlingshuse har en anstrengt økonomi og er afhængige af hyppig udlejning til udefra kommende, private fester.

Hvor mange penge må en forening have?

Foreninger med en omsætning under 50.000 kroner om året Foreninger er ligesom virksomheder fritaget fra at betale moms af eventuelle salg af ydelser og varer, når foreningen sælger for under 50.000 kroner årligt. Det betyder altså, at I over 12 måneder ikke må have solgt for mere end 50.000 kroner.

Kan man få løn i en forening?

En forening kan i nogle tilfælde anses for at være almennyttig eller almenvelgørende, selv om foreningen har erhvervsmæssig indkomst. Det er en betingelse, at den erhvervsmæssige indkomst er tæt forbundet med det almennyttige formål, og at indkomsten anvendes eller hensættes til foreningens almennyttige formål.

Hvem hæfter for gæld i en forening?

Hvem hæfter for foreningens økonomiske dispositioner? Det er hovedreglen, at det er foreningen (den juridiske person), der hæfter for de aftaler, som f. eks. bestyrelsesmedlemmer, eller andre der handler på foreningens vegne, indgår.

Er godtgørelse skattefri?

Det er kun frivillige i almennyttige foreninger, der kan modtage skattefrie godtgørelser. Hvis du er frivillig i fx en kommune, forening med erhvervsmæssigt formål eller en kommerciel virksomhed, kan du ikke få udbetalt skattefrie godtgørelser.

Hvor meget må man tjene som honorar?

Tjener du mere end 50.000 kr. om året i honorar, er du som udgangspunkt momspligtig, da du sidestilles med selvstændig erhvervsdrivende. Der er dog en række honorarmodtagere, som ikke bliver momspligtig, selvom indkomsten overstiger 50.000 kr.

Hvordan hæfter ejeren for gælden i virksomheden?

Ejer du en personligt ejet virksomhed, hæfter du personligt, hvis din virksomhed går konkurs. Det kan have store konsekvenser for din privatøkonomi, og det er derfor vigtigt, at du har helt styr på, om personlig hæftelse er det rigtige for dig.

Hvor meget må man få i godtgørelse?

Satser

Satser pr. døgn20232022
Logi238 kr.231 kr.
Kost og småfornødenheder for andre lønmodtagere555 kr.539 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i Danmark75 kr.75 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i udlandet150 kr.150 kr.

Er godtgørelse løn?

Regel. Godtgørelser, der udbetales af arbejdsgiveren for udgifter, lønmodtageren bliver påført som følge af arbejdet, skal som udgangspunkt medregnes til lønmodtagerens personlige indkomst.

Er et honorar skattefrit?

Hovedreglen er, at et honorar behandles som b-indkomst. Derfor skal der betales arbejdsmarkedsbidrag og skat, ligesom hvis det var lønindkomst. Ved b-indkomst bliver arbejdsmarkedsbidrag og skat ikke fratrukket automatisk, som tilfældet er ved lønindkomst, inden beløbet udbetales.