:

Hvem ejer Trudsholm gods?

Índice:

 1. Hvem ejer Trudsholm gods?
 2. Hvem ejer Ryegaard?
 3. Hvem ejer Gyldenholm Gods?
 4. Hvorfor hedder det et gods?
 5. Hvem har købt Kongsdal Gods?
 6. Hvad er det største gods i Danmark?
 7. Hvilket slot er Danmarks største?
 8. Hvem ejer Lykkesholm Gods?
 9. Hvem ejer Dønnerup Gods?
 10. Hvem ejer mest jord i Danmark?
 11. Hvem bor på Gjorslev Slot?
 12. Hvilket slot ejer dronning Margrethe selv?
 13. Hvilke slotte ejer Margrethe?
 14. Hvem bor på Lykkesholm?
 15. Hvem ejer Torbenfeldt Gods?

Hvem ejer Trudsholm gods?

Trudsholms historie går tilbage til 1551. Siden 1824 har godserne været ejet af familien Scheel. I dag ejer Frederik August Rosenkrantz Scheel 90% af godserne, som han i 2020 overtog fra sin far Johan Christian Rosenkrantz greve Scheel.

Hvem ejer Ryegaard?

Fra Birgitte Olufsdatter Thot gik Ryegaard videre i arv til datteren Mette Rosenkrantz og hendes mand Erik Eriksen Banner. Parrets søn Frantz Banner overtog herefter Ryegaard.

Hvem ejer Gyldenholm Gods?

Den nuværende ejer, Jacob de Neergaard, er 5. generation på Gyldenholm og bor til daglig sammen med sin hustru, Rosanna, og deres tre sønner i hovedbygningen.

Hvorfor hedder det et gods?

De bondegårde, der hørte under en herregård, kaldtes i 1500-tallet ofte samlet for herregårdens gods. Gradvis blev gods i stedet en samlet betegnelse for det kompleks af ejendomme, der havde en herregård som centrum: altså både herregården selv og de tilhørende, gårde, huse, møller, jorder, skove osv.

Hvem har købt Kongsdal Gods?

Kongsdal Gods sydøst for Mørkøv i Holbæk Kommune har fået nye ejere. Det skriver Sjællandske Nyheder. Den historiske herregård er blevet købt af Martin Mikkelsen, der i sommer solgte sin og faderens fibervirksomhed, Jacob Holm & Sønner, for knap 2 mia. kr.

Hvad er det største gods i Danmark?

Nummer 1. Christian Moltke står i spidsen for landets største gods, Bregentved midt på Sjælland. Greven er midt i generationskifte, hvor han overdrager Bregentved til sin søn, greve Frederik Moltke.

Hvilket slot er Danmarks største?

Hammershus Slot Den bornholmske attraktion er Nordeuropas største borgruin og et stort trækplaster for turister på klippeøen. Hammershus blev bygget af ærkebiskop Jens Grand og stod færdigt i slutningen af 1200-tallet.

Hvem ejer Lykkesholm Gods?

Lykkesholm Slot - min farmors hus Sådan er det imidlertid ikke på LykkesholmSlot, der ejes af Ove Christian Sehestedt Juul, og som i dag erhotel.

Hvem ejer Dønnerup Gods?

I 1867 fik han kongelig bevilling til at omdøbe gården Dønnerup efter den oprindelige landsby, som gården var opstået ud af. Ved baroniets afløsning i 1925 blev Dønnerup solgt til Aage Hastrup, i hvis familie gården nedarvedes indtil 1994. Dønnerup er i 2021 ejet af Dønnerup A/S, som også driver herregården Aunsøgaard.

Hvem ejer mest jord i Danmark?

Privatpersoner og interessentskaber ejer 80 pct. af Danmarks samlede areal, mens virksomheder og selskaber ejer 8 pct. og det offentlige ejer 9 pct.

Hvem bor på Gjorslev Slot?

Den nuværende ejer Jens Edward Tesdorpf. Godset er i dag på 1650 hektar, hvoraf 880 er landbrug, delt op mellem Gjorslev og Søholm avlsgårde. 770 ha er skov.

Hvilket slot ejer dronning Margrethe selv?

Kongelige Oplevelser

 • Christiansborg Slot.
 • Kronborg Slot.
 • Eremitageslottet.
 • Fredensborg Slot og Slotshave.
 • Kongernes Lapidarium.
 • Amalienborg Slot og Amaliehaven.
 • Bernstorff Slot og Slotshave.
 • Frederiksborg Slot og Slotshave.

Hvilke slotte ejer Margrethe?

En række af de slotte, der ejes af staten, står til rådighed for kongehuset. Det gælder Amalienborg, Christiansborg Slot, Fredensborg Slot, Sorgenfri Slot, Graasten Slot og Eremitageslottet. Traditionelt bor dronningen på Amalienborg om vinteren, mens forår og efterår bruges på Fredensborg Slot.

Hvem bor på Lykkesholm?

Amalie er borgerlig gift og bor i dettidligere kuskehus på Lykkesholm sammen med sin familie. Slottet er i dag Amalies ansvar, men detbetyder ikke, at hun får indflydelse på dets fremtid. Amalie ejerikke Lykkesholm - hun lægger bare hele sit liv i det.

Hvem ejer Torbenfeldt Gods?

' Således blev Komtessen på Steenholt (1939), Arvingen (1954) og Næsbygård-trilogien () indspillet her. Torbenfelds nuværende ejer er af Peter Treschow. Torbenfeld og Orelund Godser er igen samlet under samme ejer og omfattede i 2021 tilsammen 1840 hektar.