:

Hvornår skriver man imens og mens?

Índice:

 1. Hvornår skriver man imens og mens?
 2. Hvad betyder imens?
 3. Hvordan staves imens?
 4. Hvordan bruger man dog?
 5. Hvad ordklasse?
 6. Hvornår bruger man da?
 7. Hvad betyder Nolos?
 8. Hvad er en Papillot?
 9. Hvordan staver man til 18 på dansk?
 10. Hvordan staver man til facon?
 11. Hvad betyder derimod?
 12. Hvad betyder altså?
 13. Hvilken type ord er men?
 14. Hvornår bruger man have og havde?
 15. Kan man sige og at?

Hvornår skriver man imens og mens?

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

 1. men 1. men sb. ( fk. el. itk. ), men, -ene (skade); få varig(t) men.
 2. men 2. men sb. ( itk. ) ( noget som er betænkeligt); der er et men ved sagen.
 3. mens mens (el. medens) konj. ( jf. imedens, imens); du laver mad mens jeg dækker bord.
Cached

Hvad betyder imens?

Imens betyder omtrent det samme som Fordi.

Hvordan staves imens?

imen(s), se imedens. Cached

Hvordan bruger man dog?

Naboord dog

 1. bruges for at udtrykke en modsætning til et netop fremsat udsagn, især i form af en begrænsning eller modificering. ...
 2. bruges forstærkende for at udtrykke at noget gør stort indtryk eller påvirker den talende følelsesmæssigt og fx giver anledning til overraskelse, forundring, begejstring eller bestyrtelse.

Hvad ordklasse?

Ordene i sproget kan inddeles i ordklasser. Ordene i de enkelte ordklasser har visse egenskaber til fælles, nemlig deres overordnede betydning (fx om de betegner genstande eller egenskaber), deres grammatiske funktion (hvilke sætningsled de kan være) og deres bøjning (om de kan bøjes eller ej, og hvordan de bøjes).

Hvornår bruger man da?

'Da' forbinder én handling med en anden. 'Da' udtrykker dengang (man gjorde noget), en afsluttet handling. 'Da' bruges til at udtrykke en særlig stil.

Hvad betyder Nolos?

Nolo er en melding i flere kortspil, bl. a. whist og l'hombre, efter hvilken det gælder om at undgå at tage stik.

Hvad er en Papillot?

(fra fr. papillote) 1) (især i flt.) lille stykke sammenrullet papir, hvorom man ruller en haarlok for at gøre den krøllet (jf.

Hvordan staver man til 18 på dansk?

18-årig eller attenårig adj. 18-års eller attenårs adj.

Hvordan staver man til facon?

façon, af lat. factio; grundbet.: handling, tillavning (jf. Facit)) 1) om optræden, handling, tale olgn.: maade.

Hvad betyder derimod?

Derimod understreger en kontrast mellem to ord, udtryk, sætninger eller afsnit, der ikke i øvrigt har nogen forbindelse: Jens kunne ikke lide matematik, han var derimod ret glad for tysk. Jeg så ham aldrig, derimod mødte jeg ret tit hans kone. Tværtimod betyder det er lige modsat.

Hvad betyder altså?

Ordet altså stammer fra tysk: also, som egentlig betyder 'helt således'. 'Altså' er dannet af adverbiet 'alt' og adverbiet 'så'. Man begynder også at fornemme, at det bliver udtalt uden t'et: Alså.

Hvilken type ord er men?

Konjunktioner (bindeord) – ord, der binder sætninger sammen Det er altså ord som og, end, eller, men, mens og der.

Hvornår bruger man have og havde?

Bøjning af "have"

 1. Nutid. jeg. har. du/De. har. han/hun/den/det. har. vi. har. ...
 2. Datid. jeg. havde. du/De. havde. han/hun/den/det. havde. vi. ...
 3. Førnutid. jeg. har haft. du/De. har haft. han/hun/den/det. har haft. vi. ...
 4. Førdatid. jeg. havde haft. du/De. havde haft. han/hun/den/det. havde haft. vi. ...
 5. Fremtid. jeg. vil have. du/De. vil have. han/hun/den/det. vil have. vi.

Kan man sige og at?

Og eller at? Det kan være rigtig svært at høre, hvornår man skal bruge ”og” eller ”at”. Som en huskeregel kan man i stedet udskifte og/at med de engelske and/to. Hvis sætningen på engelsk lyder rigtig med to, skal man bruge at, og lyder den rigtig med and, skal man bruge og.