:

Hvad er Jægerspris kendt for?

Índice:

 1. Hvad er Jægerspris kendt for?
 2. Hvorfor hedder det Jægerspris?
 3. Hvor mange mennesker bor der i Jægerspris?
 4. I hvilken kommune ligger Jægerspris?
 5. Hvem bor på Jægerspris Slot?
 6. Hvem byggede Jægerspris Slot?
 7. Kan man bade i Jægerspris?
 8. Hvad betyder Hornsherred?
 9. Hvad bliver Jægerspris Slot brugt til?
 10. Hvad hedder skoven ved Jægerspris Slot?
 11. Hvor skal man ikke bade?
 12. Er alt Strand offentlig?
 13. Hvad betyder Fjamset?
 14. Hvad er en sjat?
 15. Hvem har boet på Jægerspris Slot?

Hvad er Jægerspris kendt for?

Det mest kendte er naturligvis Jægerspris Slot, og Nordskoven, hvor man kan finde de gamle ege; Kongeegen, Storkeegen, og Snoegen. Det er kun Kongeegen som der stadig er liv i. På Stiftelsens hjemmeside står der meget mere om hvad man kan se på slottet, i museet, og parkerne.

Hvorfor hedder det Jægerspris?

Navnet Jægerspris erstattede det middelalderlige navn Abrahamstrup, da Christian 5. overdrog ejendommen til overjægermester Vincents Hah n. Navneskiftet fremgår af en kongelig resolution dateret d. 26.

Hvor mange mennesker bor der i Jægerspris?

Jægerspris ligger i Nordsjælland og er en by i Hornsherred med 4.020 indbyggere (2022), beliggende 6 kilometer nordvest for Frederikssund. Byen opstod cirka 1870 omkring Jægerspris Slot (Se Grevinde Danner). CachedLignende

I hvilken kommune ligger Jægerspris?

Sammenlægningen af Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup kommuner skabte i januar 2007 den nye Frederikssund Kommune. Kommunen har en høj erhvervsfrekvens, en lav ledighed og et varieret erhvervsliv.

Hvem bor på Jægerspris Slot?

Grevinde Danner Frederik 7. og grevinde Danners ombyggede slottet til et privat og hyggeligt fristed. Stuerne på Jægerspris Slot er indrettet efter tidens smag af den mode- og stilbevidste Grevinde Danner.

Hvem byggede Jægerspris Slot?

Efter ordre fra Christian IV opførtes gennem perioden 15 underste etage af Sydfløjen uden forbindelse til middelalderbygningen. I midten var der på dette tidspunkt en hvælvet port. Christian IV stod også i 1623 for opførelsen af trappetårnet på sydfacaden af middelalderbygningen.

Kan man bade i Jægerspris?

Vester Stand ligger for enden af Badevej, som går fra Jægerspris Hovedgård. Det er en børnevenlig sandstrand, badebro fra 1. maj til 1. oktober.

Hvad betyder Hornsherred?

Horns Herred var et herred, der ligger på halvøen Hornsherred mellem Roskilde Fjord og Isefjorden. Uanset at hele halvøen i dag kaldes Hornsherred, omfattede herredet faktisk ikke den sydlige del af halvøen (Lejre Kommune). Denne del var i stedet med i Voldborg Herred.

Hvad bliver Jægerspris Slot brugt til?

På museet kan man blandt andet se audienssalen, kongens arbejdsværelse med den imponerende pibesamling, tårnværelset og jourstuen med kongens store våbensamling, samt grevindens kabinet med de smukke møbler. Stuerne på Jægerspris Slot er indrettet efter tidens smag af den mode- og stilbevidste Grevinde Danner.

Hvad hedder skoven ved Jægerspris Slot?

Nordskoven er en meget varieret skov, der giver den besøgende store oplevelser. Danmarks ældste træer vokser her. Det ene smukke skovbillede afløser det andet, og især de østlige og nordlige, fredede ...

Hvor skal man ikke bade?

Du må ikke bade i et havnebassin, hoppe i fra kajen, moler eller broer uden for badeanlæggene. I Danmark og resten af verden kan strande flage med Blå Flag, hvis de overholder de internationale Blå Flag kriterier, der sikrer rent miljø, sikkerhed og gode oplevelser på stranden.

Er alt Strand offentlig?

Du må færdes til fods langs stort set alle strande og klitfredede arealer, hele døgnet. Også selvom stranden er privatejet. Du må opholde dig på strande og klitfredede arealer i kortere tid dvs. ikke over en dag, men det må gerne være i nattetimerne.

Hvad betyder Fjamset?

af Fims ell. fimse; vulg.) som har ell. udsender en ilde lugt; ogs.: muggen.

Hvad er en sjat?

Det danske "skvis" eller "skwis" findes ikke i ordbøgerne. Det gør til gengæld "et skvæt" (eller "et skvat", som mange siger). "Et skvæt kaffe" betyder "en sjat" eller "et par dråber kaffe".

Hvem har boet på Jægerspris Slot?

Allerede tilbage i Valdemar Sejrs tid () blev stedet omtalt som en kongsgård - første gang i 1231 med navnet Abrahamstrup. Senere i 1378 boede Erik Menved og Dronning Ingeborg på slottet, hvorefter dronning Magrethe den 1. () blev slottets ejer i 1396.