:

Hvad er historien om Lammefjorden?

Índice:

  1. Hvad er historien om Lammefjorden?
  2. Hvornår blev Lammefjorden tørlagt?
  3. Hvordan er Lammefjorden blevet dannet?
  4. Hvorfor er Lammefjorden inddæmmet?
  5. Hvad er specielt ved Lammefjorden?
  6. Kan man bade i Lammefjorden?
  7. Hvad kan man fange i Lammefjorden?

Hvad er historien om Lammefjorden?

Det hele startede på Dragsholm slot, hvor lensbaron G. F. Zytphen Adeler så mulighederne for at få mere landbrugsjord ved at udtørre dele af Lammefjorden. Han ejede i forvejen nogle øer, der lå ude i fjorden. Flere folk blev involveret og snart fik man Kongens tilladelse til at eje det land, der blev indvundet. Cached

Hvornår blev Lammefjorden tørlagt?

Først i 1943 blev Lammefjorden helt tørlagt med sænkning af grundvandstanden til ca. -7 m. Ud fra et landbrugsmæssigt synspunkt må landvindingsprojektet i Lammefjorden betegnes som en succes.

Hvordan er Lammefjorden blevet dannet?

Lammefjorden og Vejrhøj blev dannet af isen under sidste istid. Nu er det mange år siden, at de store naturkræfter rasede, og i tiden efter isens hærgen, har Moder Natur forsøgt at mildne på "naturødelæggelsen". Ikke alene havde vi fået Vejrhøj i 121 meters højde, men der var også skabt en dyb fjord neden for. CachedLignende

Hvorfor er Lammefjorden inddæmmet?

Fjordbunden skulle vise sig at blive til rigtig god landbrugsjord, hvor grøntsager som gulerødder, kartofler og asparges har særligt gode vækstbetingelser. På Audebo Pumpestation, der sørger for afvandingen af Lammefjordens ca. Cached

Hvad er specielt ved Lammefjorden?

Lammefjorden fremtræder i dag som et fladt stykke land. Det mest markante stræk er vejen Adelers Alle fra Gislinge til Fårevejle Stationsby og Fårevejle Kirkeby: Lang, lige og flad. Helt flad er den dog ikke, da den først går over et par af de øer, der lå i fjorden før tørlægningen.

Kan man bade i Lammefjorden?

Det er muligt at bade i Lammefjord og Isefjord, hvor der er flere strande med badebroer. Men de bedste strande i Odsherred ligger mod nord ved Kattegatkysten ud mod Nyrup Bugt og mod vest ud mod Sejerø Bugt.

Hvad kan man fange i Lammefjorden?

Mange kilometer fiskevand Odsherred Sportsfiskerforening har mange kilometer fint fiskevand ved Lammefjordskanalerne i Odsherred. Både Nord- og Sydkanalen har fine bestande af karper og gedder, men fiskeundersøgelser viser også gode bestande af skalle, regnløje, suder, aborre, rudskalle, samt i mindre omfang brasen.